/Files/images/metodichna_robota/Методична робота.gif

Педагогічний колектив ХЗОШ № 151 понад п’яти років працює над єдиною науково-методичною темою: «Створення умов оптимального розвитку педагогічної творчості вчителя для підвищення духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу особистості учня».

Основними напрямками методичної роботи у ХЗОШ № 151є :

1. Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників щодо інноваційної діяльності.

2. Проведення моніторингових досліджень рівня педагогічної майстерності вчителів, спираючись на новітні програми Міністерства освіти і науки України.

3. Аналіз знань та умінь учнів з різних дисциплін, упровадження нових педагогічних технологій, пов’язаних з використанням ІКТ. Презентацій, мультимедійного обладнання.

4. Організація роботи з обдарованими дітьми в напрямку: «Розвиток творчої обдарованості старшокласників в умовах гурткової роботи ( гурток «Психологія»)».

У ХЗОШ № 151 працює методичний кабінет, у якому регулярно проводяться засідання методичних об’єднань вчителів, наради при директорі, педагогічні читання на тему: «Панорама творчих уроків та позакласних заходів». Складена картотека методичної літератури та періодичних видань, наявні оглядові стенди «Методичний дайджест», «Сучасний урок», «Атестація вчителів», «Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників».

/Files/images/metodichna_robota/фото20.JPG

На базі методичних об’єднань працює “Школа молодого вчителя”, яка допомагає молодим спеціалістам у професійній адаптації, вивченню та впровадженню новітніх методик при проведенні уроків різних типів, позакласних заходах, різноманітних конкурсах та турнірах, шляхом :

- Проведення « круглих столів» з обміну досвідом;

- індивідуальної роботи щодо вивчення вимог з ведення шкільної документації;

- аналізу роботи молодого вчителя наставниками.

- участі молодих спеціалістів у проведенні різноманітних конкурсаів , турнірів, спортивних змаганнях , олімпіадах з базових дисциплін.

- Багато уваги керівництво школи приділяє роботі з обдарованими дітьми. Традиційною формою виявлення обдарованих учнів є шкільні олімпіади. Переможці яких брали активну участь у проведенні районних олімпіад.

/Files/images/metodichna_robota/3д.png

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльність педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка.

Продовжувалась робота щодо накопичення методичними новинками класних кабінетів школи , враховуючи новітні педагогічні технології кабінети поповнювались роздатковим матеріалом різнорівневого спрямування.

У 2018/2019 навчальному році у школі працював методичний кабінет, в якому регулярно проводилися засідання методичних об’єднань вчителів, наради при директорі, педагогічні читання на тему: «Використання ІКТ-технологій при проведенні відкритих уроків з біології та фізики в 9-11-х класах». Складена картотека методичної літератури та періодичних видань, наявні оглядові стенди «Методичний дайджест», «Сучасний урок», «Атестація вчителів», «Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників».

Певну роботу проведено щодо підвищення якості педагогічної культури та етики поведінки у колективі.

Згідно з річним планом роботи школи та планом внутрішкільного контролю за якістю навчально-виховної роботи адміністрація школи протягом навчального року проводила перевірку стану викладання Всесвітньої історії, фізичної культури, української мови, біології, екології, образотворчого мистецтва, «Художнє мистецтво». З цією метою були проведені підсумкові контрольні роботи, усні опитування, перевірено ведення зошитів, звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та здійснені записи на сторінках предметів у класних журналах.

Перевіркою встановлено, що тематика проведених уроків відповідає змісту навчальних програм, ведеться тематичний облік знань, вмінь, навичок та навчальних досягнень учнів. Усі проведені уроки відповідають календарним планам та були проведені на достатньому та високому рівнях.

Продовжувалась робота щодо накопичення методичними новинками класних кабінетів школи, враховуючи новітні педагогічні технології кабінети поповнювались роздавальним матеріалом різнорівневого спрямування. У 2018/2019 навчальному році була продовжена робота щодо систематизації, поповнення фонду методичної та інформаційної літератури на допомогу вчителю. Кожного тижня бібліотекарем школи аналізуються надходження періодичних видань за рубриками з основних дисциплін. Постійно оновлюються стенди: «Сучасний урок», «Психологічна служба в школі», «Методичний дайджест». Велике значення у формуванні та опануванні новітніми педагогічними технологіями відіграє діючий у школі відео лекційний кабінет. Створена картотека методичної літератури, яка допомагає вчителю у підготовці та проведенні уроків. Плідною є робота комп’ютерних кабінетів, де постійно є доступ до мережі Internet.

У 2018/2019 навчальному році робота адміністрації та громадських організацій школи з кадрами проводилася відповідно до плану заходів з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників школи. Основною метою роботи з кадрами було укомплектування школи кадрами на початок нового навчального року та їх збереження до завершення навчального процесу. У 2018/2019 навчальному році колектив школи складався з 57 педагогічних працівників. На початок червня ця кількість становить 57 педагогічні працівники.

План методичної роботи на 2018/2019 навчальний рік виконано. Підсумки участі педагогічних працівників у загальношкільних та районних педагогічних заходах свідчать про ефективність цієї роботи в колективі.

Певну роботу проведено щодо підвищення якості педагогічної культури та етики поведінки у колективі.

Робота з педагогічними кадрами протягом 2018/2019 навчального року проводилася цілеспрямовано на достатньому рівні.

Створена картотека методичної літератури, яка допомагає вчителю у підготовці та проведенні уроків. Плідною є робота комп’ютерних кабінетів, де постійно є доступ до мережі Internet.

Отже, методична тема школи та обрані теми методичних об’єднань відповідають основним завданням, що стоять перед педагогічним колективом. Вчителі та адміністрація школи створили оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу учнів, їх інтелектуальних та духовних здібностей. Навчальний процес у цьому навчальному році був спрямований на гуманізацію виховної роботи в школі та компетентний підхід у вивченні окремих предметів, зокрема фізики та математики, англійської мови.

Кiлькiсть переглядiв: 673