/Files/images/baner/Коррупция.jpg

В Харківській міській раді діє цілодобова анонімна телефонна лінія для прийому голосових повідомлень про порушення працівниками Харківської міської ради, її департаментів, управлінь, адміністрацій районів Закону України "Про запобігання корупції".

(057) 725 80 05


Заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією, іншим порушенням Закону України «Про запобігання корупції» у ХЛ №151 на 2023-2024 навчальний рік

Назва заходу Відповідальні за виконання Термін виконання
1 Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників з питань дотримання окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про очищення влади», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про державну службу» Кузьменко С.О. постійно
2 Використання комунального майна виключно для забезпечення здобуття дітьми та/або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та/або охорони здоров’я. Семиренко В.А. постійно
3 Участь в нарадах, колегіях з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства та обговорення фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції Кузьменко С.О. постійно
4 Направлення працівників згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання та протидії корупції в Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників освіти Калашник В.А. За наявністю коштів
5 Участь у проведенні службових перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства Кузьменко С.О. За потребою
6 Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів Власова Г.Ю. постійно
7 Забезпечення негайного реагування на повідомлення про наявність конфлікту інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший спосіб, передбачений законодавством Кузьменко С.О. Не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів.
8 Не вчинення дій та не приймання рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Кузьменко С.О. При наявності
9 Проведення перевірки організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень Кузьменко С.О. постійно
10 Дотримання обмеження щодо одержання подарунків (заборона отримання подарунка, якщо його вартість більше 1прожиткового мінімуму). Кузьменко С.О. постійно
11 Забезпечення відкритості і прозорості діяльності закладу освіти шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сайті закладу освіти, в тому числі щодо звітної інформації про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах. Кузьменко С.О., Товстолуг Є.М. До 30.09.2023
12 Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і виявлення корупції та про осіб притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті закладу освіти Кузьменко С.О., Товстолуг Є.М. За потребою
13 Забезпечення дотримання посадовими особами закладу освіти педагогічної етики. Дотримання принципу неупередженості, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання Власова Г.Ю. постійно
14 Дотримання вимоги політичної нейтральності, уникнення демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використання службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. Кузьменко С.О.. постійно
15 Здійснення контролю за виконанням звернень громадян, вжиття заходів щодо недопущення порушення Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» Калашник В.А. Постійно
16 Узагальнення інформації щодо стану виконання антикорупційних заходів у 2022-2023 навчальному році Кузьменко С.О. Червень, 2023
17 Не розголошення і не використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, в тому числі про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти. Власова Г.Ю При наявності
18 Ознайомлення працівників закладу з порядком розгляду повідомлень, які надходять до Управління освіти Власова Г.Ю При наявності
19 Своєчасне надання суб’єктам звернень достовірної та у повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до норм законів. Власова Г.Ю При наявності
20 Розроблення заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у закладі освіти на2023-2024 навчальнийрік. Кузьменко С.О. Вересень, 2023
Кiлькiсть переглядiв: 287