Система роботи зі здібними дітьми

Етапи Зміст роботи
Виявлення обдарованих дітей 1.Діагностичне обстеження на виявлення обдарованих дітей. 2.Анкетування учнів і вчителів із питань мотивації навчання школярів. 3.Облік інформації з олімпіад
Створення умов для розкриття потенціалу дітей 1.Планування навчального плану з урахуванням уведення спецкурсів. 2.Планування інтелектуальних турнірів, конкурсів, олімпіад, фестивалів, інтелектуальних марафонів. 3.Участь дітей у МАН. 4.Робота секцій і гуртків
Формування педагогічного колективу, готового працювати з обдарованими дітьми 1.Робота творчих груп із проблеми обдарованості дітей. 2.Розробка методичних рекомендацій до роботи з обдарованими дітьми. 3.Організація та проведення науково-практичних семінарів і консиліумів з обдарованими дітьми
Моральне стимулювання саморозвитку учнів і вчителів 1.Рейтинг педагогів. 2.Участь педагогів в оглядах-конкурсах. 3.Облік результативності роботи педагогів з обдарованими дітьми при атестації й матеріальному заохоченні
Критерії результативності 1.Аналіз участі в олімпіадах. 2.Аналіз виступу у виховних районних та міських заходах. 3.Статистичний і психолого-педагогічний звіт по роботі колективу з обдарованими дітьми

Інформація про стан вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими учнями.

ПІБ педагогічних працівників, досвід яких вивчався наявність інформаційного банку
Корнієнко Тетяна Леонідівна. Активізація пізнавальної діяльності на уроках алгебри та геометрії в 9-11 класах. Дана технологія дає можливість виділити три основних форми щодо організації учбово-пізнавальної діяльності на уроках : фронтальна,індивідуальна,групова.
Милованова Тетяна Юріївна Авторська програма спецкурсу «Попереду у нас п’ятий клас.» Дана авторська програма розкриває необхідність профілактичних дій для полегшення адаптації всіх учасників загальноосвітніх навчальних закладів.
Селезньова Ольга Миколаївна Модернізація освітнього процесу на засадах гуманізму і демократії. Розвиток суб’єктності, мислення, творчих здібностей, активності та ініціативності. Формування дослідницьких умінь.
Калашник Вікторія Анатоліївна Упровадження інноваційних технологій у практику роботи загальноосвітнього навчального закладу. Дані завдання виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу з української мови та літератури з метою допомоги учню при підготовці до ЗНО .
Вербицька Ольга Валеріївна Власова Ганна Юріївна Діагностика математичної підготовки з математики в 5-6, 7-8класів з алгебри Даний досвід включає в себе різні варіанти вхідних контрольних робіт з математики , які розраховані на той базовий рівень знань яким повинні володіти учні на початок нового навчального року.

Організація діяльності творчих груп з проблем підтримки та розвитку обдарованих дітей.

У ХЛ № 151 працює три творчі групи вчителів щодо проблем підтримки та розвитку творчих здібностей обдарованих дітей.

Назва групи Проблеми, які розглядаються Хто координує роботу
Спортивний напрямок 1.Проведення різноманітних спортивних заходів, спрямованих на розкриття здібностей обдарованих учнів. 2.Розповсюдження нових освітніх технологій та систем. Леоненко С.Г.
Академічний напрямок 1.Розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що пов’язані з розвитком критичного мислення ічнів 9-11 класів на уроках математики та фізики. 2.Участь у науково-дослідницькій діяльності МАН. Вербицька О.В. Власова Г.Ю. Погарська О.М.
Естетичний напрямок 1. Науково-пошукова робота, її аспекти та напрямки. Милованова Т.Ю. Білоус І.В.

Інформація про зв’язки з профільними організаціями та установами, робота яких спрямована на пошук навчання і розвиток обдарованих учнів ХЛ № 151.

Назви закладів, з якими налагодили зв’язки міжміського, міжрегіонального та міжнародного рівнів Спільні заходи
Навчальний комплекс НТУ «Харківський політехнічний інститут». Харківський національний університет імені В. Каразіна Фізичні практикуми з учнями 11-х класів. Індивідуальні заняття з викладачами кафедри прикладної математики.
Навчальний комплекс НТУ «Харківський політехнічний інститут». Кафедра експериментальної фізики Підготовка майбутніх абітурієнтів у рамках пропаганди профільної освіти. Проведення практикумів з фізики, лабораторних робіт.
ХНУ імені. В.Н. Каразіна, кафедра механіки механіко-математичного факультету Наукові консультації в рамках участі старшокласників у дослідницьких роботах МАН. Контрольні роботи, співбесіди, консультації науковців.

Виконання лабораторних робіт на базі навчального комплексу НТУ «Харківський політехнічний інститут» учнями 11-А класу, учитель Погарська О.М.

/Files/images/metodichna_robota/4а.jpg

Драматичний гурток «Психолог», керівник Милованова Т.Ю.

/Files/images/metodichna_robota/4б.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1154