/Files/images/baner/image.png

Виховна робота в ХЛ №151


Виховна робота в ХЛ №151 здійснюється згідно річного плану та спирається на основні нормативні документи: Конституцію України, Конвенцію ООН про права дитини, закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї», Концепцію Нової української школи, програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та інші важливі документи

В цьому році беремо за основу інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році (лист МОН від 24.08.2023 № 1/12702-23), які було підготовлено з метою об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот на засадах взаєморозуміння та співробітництва щодо захисту прав і свобод, формування у дітей ціннісних життєвих навичок та моделей поведінки.

У матеріалах зазначено, що на сучасному етапі в Україні перед освітянами стоїть важливе завдання - об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот на засадах взаєморозуміння, співробітництва щодо захисту прав та свобод, оволодіння дітьми універсальними цінностями та моделями поведінки, які складають основу світової культури. У листі надано перелік матеріалів, підготовлених МОН у 2023 році, які радиться використовувати під час організації виховної роботи з учасниками освітнього процесу.

Особлива роль в організації виховної діяльності в закладі освіти належить класним керівникам. Діяльність класного керівника регламентується «Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 року № 434, затвердженим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за №659/4880 ( зі змінами).

Серед основних складових національно-патріотичного виховання в Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року виокремлені громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне виховання.

Метою національно-патріотичного вихованим визначено становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян па основі духовноморальних цінностей Українського народу, національної самобутності. Успішність національно-патріотичного виховання значно підвищиться, якщо ми навчимося протидіяти маніпулятивним впливам.

Наше завдання – критично сприймати будь-яку інформацію, що надходить. Пам’ятати, що ми є суб’єктами нашого життя, а не об’єктами впливів зовні. І здатні усвідомлено приймати рішення. Більше того – маємо навчати цього наших дітей. У часи невизначеності, відсутності усталених рішень, які всі ми зараз переживаємо, особливого значення для виживання людини, суспільства, держави набуває критичне мислення. Такий тип мислення потрібен для вирішення неординарних практичних завдань. Тож сучасній людині важливо вміти розрізняти маніпуляції, усвідомлювати їхні наслідки, ефективно протистояти їм.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX у закладах освіти виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина тощо.

Одним із важливих пріоритетів у діяльності закладів освіти є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, які на сьогодні страждають від російської воєнної агресії. Нова реальність диктує нові правила життя. Одне з найважливіших завдань – оволодіння необхідними знаннями, потрібними для подальшої безпечної життєдіяльності. Учні мають знати правилам безпеки, які допоможуть зберегти життя. Зокрема, які заборони та обмеження діють під час воєнного стану; що таке «тривожна валіза», як її зібрати, що туди покласти; як діяти під час повітряних тривог (що робити, якщо сигнал застав удома / на вулиці / в магазині тощо); як поводитися під час обстрілів; як надавати першу домедичну допомогу

У процесі виховання класні керівники керуються особистісно-орієнтованим підходом до здібностей, нахилів кожної дитини, тим самим створюючи умови для їх саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Пріоритетними в виховній роботі є:

- надання здобувачам освіти базових знань з основ безпеки та формування поведінки правильних безпекових дій в умовах воєнного стану, навчити правилам збереження здоров’я, життя свого, оточуючих в разі бойових дій;

- формування рис і якостей «громадянина-патріота» у війні російської федерації проти України: моральна стійкість, витримка, сила волі і твердість духу;

- протидія ворожій пропаганді, віра в перемогу, підтримання власного емоційного ресурсу;

- здатність та вміння протистояти негативним емоціям, стресу, тривозі, почуттю небезпеки;

- співчуття, милосердя, взаємодопомога, волонтерство, відчуття себе громадянином;

- укріплення здоров'я особистості, її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя.

Кiлькiсть переглядiв: 1345