Педагогічний колектив КЗХЛ № 151

На високому методичному рівні в школі проводиться фізкультурно-масова робота. Так команда ліцея учнів 3-4-х класів на міських змаганнях «Веселі старти» три роки поспіль посідає перші місця.

Протягом цього навчального року учні старших класів стали переможцями в таких спортивних змаганнях:

- ІІІ місце у рамках спартакіади «Спорт і школа»;

- ІІІ місце з рухомих естафет «До стартів готовий»;

- ІІ місце у районних змаганнях та ІІІ місце у міських змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч».

Учителі ліцея також є активними учасниками та переможцями різноманітних конкурсів, де виявляються їх творчі здібності. Калашник В.А. стала призером районного фотоконкурсу «Її величність – жінка».

У ліцеї організована наставницька робота з підвищення якості роботи молодих спеціалістів, функціонує школа «Молодого вчителя», яка допомагає молодим спеціалістам у професійній адаптації, вивченню та впровадженню новітніх методик при проведенні уроків різних типів, позакласних заходах, різноманітних конкурсах та турнірах, шляхом:

- проведення «круглих столів» з обміну досвідом;

- індивідуальної роботи щодо вивчення вимог з ведення шкільної документації;

- аналізу роботи молодого вчителя наставниками;

- участі молодих спеціалістів у проведенні різноманітних конкурсів, турнірів, спортивних змаганнях, олімпіадах з базових дисциплін.

В ліцеї забезпечені права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації, створені умови для підвищення їх фахової майстерності: доступ до Інтернету, робота в методичному кабінеті та бібліотеці школи, перегляд художніх на науково-популярних фільмів у відео-лекційній залі, підписка методичної, фахової та предметної літератури.

Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, організація науково-дослідницької та експериментальної роботи дають можливість розвивати творчий потенціал учнів. Постійно проводяться семінари, «круглі столи», педагогічні читання вчителями-методистами та старшими вчителями ліцея на районному та міському рівнях (участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-дослідницькій роботі МАН), створена картотека ППД учителів.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка учительських кадрів проводились відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Державної національної програми «Освіта» (Україна: XXI століття).

Ліцей підтримує тісний зв’язок з багатьма ЗВО, з якими укладено угоди на сумісне співробітництво. Це – навчальний комплекс НТУ «Харківський політехнічний інститут», кафедра загальної та експериментальної фізики, ХНАДУ, кафедра автомобілебудування, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, геолого-географічний факультет, фізико-математичний та інші.

На базі ліцея постійно проходять практику студенти Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (кафедри фізичного виховання та початкового навчання), Харківського гуманітарного педагогічного інституту та Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (кафедри географії, фізики, математики)

Кiлькiсть переглядiв: 5530