/Files/images/baner/663.jpg

Обґрунтування програми та визначення проблем, на реалізацію яких спрямована робота Школи сприяння здоров’ю.

Головна цінність суспільства – життя й здоров’я людини.

Діти – майбутнє кожної держави, перспективи її економічного, соціального та духовного розвитку.

Україна активно сприйняла світові тенденції щодо поліпшення стану здоров’я населення через освіту.

Школа – це життєвий простір дитини, в якому вона знаходиться близько 70% свого часу, тому саме школа повинна давати знання та вміння організувати життя, діагностувати, берегти та поліпшувати здоров’я дитини. При цьому потрібно враховувати соціально-економічні, екологічні, кліматичні та інші регіональні та індивідуальні особливості, в яких виховується дитина.

Різке погіршення побутових умов, порушення системи шкільного харчування, неповноцінний відпочинок, зниження рухової активності, зменшення щоденного фізичного навантаження, промислового прогресу, поява багатьох раніше заборонених харчових добавок та наповнювачів, вживання в їжу неякісних продуктів, наслідки Чорнобильської катастрофи та інші несприятливі екологічні фактори неминуче призводять до росту дитячої захворюваності.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, на даний час 90% учнівської молоді мають відхилення у здоров’ї, понад 50% - незадовільну фізичну підготовку.

Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національною доктриною розвитку освіти в Україні виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших людей, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів визначається як одне із головних завдань освіти.

Ці ж завдання поставлені у Законах України “Про охорону дитинства”, “Про фізичну культуру і спорт”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Указами Президента України “Про невідкладні заходи щодо запобігання поширеню ВІЛ-інфекції\СНІДу”, “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, “Про затвердження Цільової комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації” та в інших нормативних документах.

Аналіз становища здоров’я дітей підтверджує, що пошуки методів освіти і виховання, форм його організації щодо збереження та зміцнення здоров’я молодого покоління набувають особливого значення. Успішне досягнення цієї мети можливе тільки при методичній, комплексній і узгодженій роботі батьків, педагогів, лікарів, юристів і соціологів.

Невідкладне вирішення цієї проблеми в найближчий час – це створення “Шкіл сприяння здоров’ю” та їх масовий розвиток в освітянській системі.

Головною метою є формування і розвиток фізично-, психічно-, соціально- і моральноздорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для збереження і зміцнення здоров’я самоствердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті.

Технологія досягнення мети і завдання програми.

Програма розвитку школи передбачає перехід на більш високий рівень культури життєдіяльності закладу та освітніх процесів у школі, збільшення якості навчання та виховання, гуманності, демократичності, культуроємності.

Навчальний заклад – Школа сприяння здоров’ю забезпечує умови та механізм педагогічної ідеї навчального закладу щодо формування здоров’я, здійснює навчання і виховання в інтересах особи і суспільства, створює сприятливі умови для всебічного розвитку здорової особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 869